Bingovarianter

 

Det finns som sagt flera olika varianter av detta fantastiska spel som är bingo, här tänkte vi därför presentera några av dem. Från den allra vanligaste varianten till sådana som spelas lite mer sällan.

Klassisk bingo

Denna variant av bingo kallas även för Skandinavisk 75-bollars bingo, antagligen för att det är den vanligaste formen av bingo i Skandinavien och för att det är nummer mellan 1 och 75 som man drar. Bingobrickan till detta spel ser ut så att man har ett rutmönster på 25 rutor, fem vågräta och fem lodräta. I dessa rutor finns det 25 framslumpade nummer mellan 1 och 75, överst på brickan står det alltid B I N G O, en bokstav för varje lodrät rad. Det är ordnat så för att man lätt ska kunna hitta de nummer som ropas ut om man har dem på sin bricka. Det fungerar nämligen så att alla nummer man har mellan ett och femton ligger under bokstaven B, alla mellan sexton och trettio under I och så vidare. På det sättet är det mycket enklare att hitta de nummer som ropas ut om man har dem på brickan.

 

För att vinna ska man vara först med att få fem stycken rutor markerade i rad på sin bricka, då ropar man Bingo! Spelet börjar när alla har köpt brickor till det och dragningen sätter igång. Sedan dras ett nummer i taget och man markerar med en penna om man spelar i bingohall och med datormusen om man spelar online.

90-bollars bingo

Denna variant av bingo kallas även för Brittisk bingo eftersom det är där man spelar den mest. Men den går även att spela på de flesta bingohallar i Sverige och online kan man välja att spela den nästan överallt. Här ser brickan lite annorlunda ut om man jämför med den som används i klassisk bingo. På brickan så finns det ett rutnät med tre lodräta rader och nio stycken vågräta. Varje rad har fem rutor med nummer och fyra tomma vilket ger 15 stycken framslumpade nummer totalt på en bricka, mellan 1 och 90 som namnet anger.

 

Det finns även större brickor till denna variant, då har man som sex minivarianter av den vanliga brickan på en större. Då kan man spela alla sex i ett och samma spel vilket gör att det blir lite större chans att vinna. I denna variant så finns det några olika sätt som det går att vinna på, det kan verka krångligt men du kommer snabbt in i det. Ett sätt att vinna är att få en rad helt markerad vågrätt, ett annat sätt är om man får två vågräta rader markerade. Eller så kan man vinna genom att få det som man kallar för Fullt hus i denna variant; alla rader markerade på alla sex delbrickor.

Variantbingo

I denna variant av bingo, som roligt nog heter just variantbingo, så spelar man med samma antal bollar som i klassisk bingo, alltså 75. Det vill säga att numren på brickorna går mellan 1 och 75 och numren som dras är dessa. Den stora skillnaden blir att man spelar fem ”omgångar” på samma bricka i spelet. Det fungerar så eftersom att en bricka till spelet Variantbingo har fem stycken vanliga bingobrickor i miniformat på sig.

 

Så när man spelar den första delomgången gäller det att få bingo på den första av de fem minibrickorna och då på exakt samma sätt som i Klassisk bingo, det vill säga fem i rad. I den andra delomgången spelar man på den andra minibrickan och för att få bingo i denna omgång gäller det att ha två stycken fem i rad. På den tredje minibrickan ska man ha tre rader markerade för att vinna och så vidare ända till den sista minibrickan. På den måste man följaktligen ha fem stycken fem i rad för att vinna, det vill säga hela brickan markerad.

 

Sedan finns det lite olika sätt att spela Variantbingo på, man kan bland annat spela det med ett bestämt antal utrop. På det sättet kan en spelomgång ta slut innan någon faktiskt fått bingo och då går spelet fortare samtidigt som fler än en ensam spelare kan ta hem vinster på samma spel.

Mönsterbingo

Denna variant av bingo är lite annorlunda mot de andra som finns, att spela mönsterbingo kan bli ett skönt och lättsamt avbrott. Här är det nämligen som så att man inte ska ha ett visst antal markerade rutor i rad för att vinna, här gäller det att få ihop till ett mönster, alltså Mönsterbingo.

 

Brickorna har samma utseende som i klassisk bingo men det finns ett förutbestämt mönster tryckt på dem. Det brukar visas genom att de rutor som ingår i mönstret har tillexempel en annan bakgrundsfärg än de andra. Så för att få bingo och vinna gäller det alltså att de nummer man har i de rutorna som bildar mönstret, dras i spelet. Vilka mönster brukar det vara då? Jo det kan vara allt från ett enkelt kors till en glad gubbe eller varför inte en blomma eller en stjärna. Mönsterbingo är roligt och anses ofta som en lite mer lättsam variant av bingo, man kan även spela det online.